Budi i ti dio uspješne priče! Kompanija Frozen Berries nudi poslovnu mogućnost uključivanja u posao zainteresiranim stranama u pravcu proširenja kapaciteta ili razvijanja novih poslovnih pravaca uz finansijsko ili materijalno ulaganje. Cilj je iskoristiti strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najnižu stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovnu i kvalitetnu radnu snagu uz partnersku podršku strane kompanije koja bi osigurala zaštitu i podršku na svjetskom nivou i osigurala izgradnju imena prepoznatljivog po kvalitetu.

Proizvodi / Jagoda

Jagoda kao voćna vrsta zauzima sve veću pažnju kod proizvođača ali i kupaca finalnog proizvoda, i pokazuje se sve veći interes za njenim prisustvom u prodajnim objektima.

- JAGODA (Fragaria) je grmolika zeljasta višegodišnja biljka. Prve godine nakon sadnje daje najkvalitetnije plodove i najviše mladih vriježa. U drugoj godini slabi vegetativni prirast, a količina plodova je maksimalna, ali nešto slabijeg kvaliteta. Uzgoj jagode zaslužuje pažnju na malim imanjima s dosta raspoložive radne snage. Da bi proizvodnja dobro funkcionirala treba osigurati stručnu savjetodavnu pomoć, opskrbu kvalitetnim bezvirusnim sadnicama i drugim repromaterijalom.

Pakovanje: 1/10 kg, 10/1 kg, 4/2,5 kg, 0,250 kg, 0,450 kg, 0,750 kg, te bilo koja druga kartonska ili plastična ambalaža.