Budi i ti dio uspješne priče! Kompanija Frozen Berries nudi poslovnu mogućnost uključivanja u posao zainteresiranim stranama u pravcu proširenja kapaciteta ili razvijanja novih poslovnih pravaca uz finansijsko ili materijalno ulaganje. Cilj je iskoristiti strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najnižu stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovnu i kvalitetnu radnu snagu uz partnersku podršku strane kompanije koja bi osigurala zaštitu i podršku na svjetskom nivou i osigurala izgradnju imena prepoznatljivog po kvalitetu.

Proizvodi / Šumsko voće

Područje BiH, geografski položaj, kao i sve ostale agrotehničke mjere i klimatske osobenosti, ističu mogućnost prikupljanja šumskog voća sa bogatih predjela cijele zemlje. Pored raznolikosti i bogatstva voćnih vrsta prisutnih samoniklo u prirodi, neizostavno je napomenuti njihov hemijski kvalitet kao i bogatstvo antioksidativnih komponenata kao njihove prepoznatljive vrijednosti.

- ŠUMSKO VOĆE raste slobodno u prirodi te je iznimno bogato vitaminima, vlaknima i moćnim pigmentima. Ujedno šumsko voće vrlo je siromašno kalorijama i mastima, što ga čini odličnim za sve one koji vode računa o svojoj ishrani i kvalitetu ishrane. U sklopu ponude šumskog voća mogu se pobrojati sljedeće voćne vrste:
- Šumska kupina (Rubus Fruticosus)
- Šumska malina (Rubus idaeus L.)
- Šumska borovnica (Vaccinium myrtillus)
- Šumska jagoda (Fragaria vesca)
- Brusnica (Vaccinium macrocarpon)
- Drenjak (Cornus mas)
- Šipurak (Rosa canina)

Pakovanje: 1/10 kg, 10/1 kg, 4/2,5 kg, 0,250 kg, 0,450 kg, 0,750 kg, te bilo koja druga kartonska ili plastična ambalaža.